เกี่ยวกับเรา

Thai GPS Tracker

บริษัท ไทยจีพีเอส แทรกเกอร์ คอร์เปอเรขั่น จำกัด

รายละเอียด
บริษัท ไทยจีพีเอส แทรกเกอร์ คอร์เปอเรขั่น จำกัด เราเป็นบริษัทที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในธุรกิจไอทีในประเทศไทย โดยเน้นความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องอุปกรณ์นวัตกรรมไอทีชั้นนำ รวมถึงบริการอันทันสมัย เช่น ระบบติดตามรถยนต์และบริหารกลุ่มรถผ่านเทคโนโลยี GPS หรือ GPS ติดตามรถ ที่มีประโยชน์กับทุกกลุ่มธุรกิจในประเทศไทย ในการลดต้นทุนการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้นจึงเป็นบริการที่เหมาะสมในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน และมีทีมงานเพื่อพัฒนาโปรแกรมให้ตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าให้ดีที่สุด ทั้งเรายังพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆเพื่อยกระดับศักยภาพของโปรแกรมติดตาม GPS ให้ทันสมัย รวดเร็ว และแม่นยำให้ดียิ่งขึ้น
บริษัท ไทย จีพีเอส แทรกเกอร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 1 แล้วลูกค้ามั่นใจได้ในการให้บริการของเรา
เอกสารรับรองกรมขนส่ง รุ่น S50
หนังสือรับรอง GT06E
หนังสือรับรอง รุ่น VT900
รถที่กรมขนส่งบังคับ

ลักษณะของรถที่กรมขนส่งบังคับ

รถโดยสารสาธารณะ และรถตู้โดยสาร
– รถโดยสาร มาตรฐาน 4 (บัส 2 ชั้น) ที่จดทะเบียนก่อน 1 มกราคม 2556
– รถโดยสารประจำทาง และไม่ประจำทาง
รถบรรทุกขนส่งสินค้า ตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป 
– รถลักษณะ 1 ,2 ,3, 5, 7 ไม่ประจำทาง และส่วนบุคคล 
– รถลักษณะ 9 ไม่ประจำทาง และส่วนบุคคล
รถลักษณะ 4 และ 9 ขนส่งวัตถุอันตราย
– น้ำมัน แก๊สเชื้อเพลิง สารเคมี 
– สารกัมมันตรังสี สารติดเชื้อ ฯลฯ
What is

อะไรคือ GPS Tracking ?

GPS Tracking เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลตำแหน่งจากดาวเทียม โดยข้อมูลที่ได้จากดาวเทียมเป็นข้อมูลตำแหน่งตัวเลขรูปแบบพิกัด ซึ่งเป็นตัวเลขที่จะระบุได้ว่าอุปกรณ์ GPS ที่รับตำแหน่งดังกล่าวนั้นอยู่ ณ จุดใดบนโลก (หรือให้เข้าใจง่ายที่สุดคือทุกๆตารางเมตรบนโลกมีคนเก่งได้กำหนดหมายเลข กำกับไว้แล้ว อยากจะรู้ว่าจุดไหน หมายเลขอะไรก็ต้องมี GPS Tracking มารับข้อมูลดังกล่าวจากดาวเทียม GPS) ทุกการเคลื่อนที่ของรถตำแหน่งที่ได้ จะเปลี่ยนแปลงไปอัตโนมัติโดยมีดาวเทียม GPS ที่โคจรอยู่รอบโลกเป็นตัวจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้แต่เพียงแค่นั้นเราก็ยัง ไม่สามารถรู้ได้ว่า GPS Tracking นั้นอยู่ที่ใดจึงต้องนำตำแหน่งตัวเลขนั้นมาแปลงและแสดงเป็นจุดตำแหน่งบน แผนที่ ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้เราสามารถเห็นและเข้าใจได้ ดังนั้นตัวอุปกรณ์ GPS Tracking จึงจะต้องส่งข้อมูลตัวเลขดังกล่าว ผ่านเครือข่ายสัญญาณมือถือเข้าสู้ระบบ Internet เพื่อให้คอมพิวเตอร์ของเราสามารถรับ ตำแหน่งดังกล่าวมาแสดงบนแผนที่ได้
การที่ GPS Tracking จะส่งข้อมูลผ่านเข้าไปในระบบ internet ได้จึงต้องอาศัยเครือข่ายสัญญาณมือถือที่ คลอบคลุมอยู่ทั่วประเทศแล้วในปัจจุบัน ดังนั้นในชุดของอุปกรณ์ GPS Tracking จึงต้องมีช่องบรรจุ SIM มือถืออยู่ด้วย ตัวอุปกรณ์ GPS Tracking จึงจะสามารถส่งข้อมูลดังดล่าวเข้าสู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราได้ผ่านทางเครือข่าย internet ระบบติดตามรถหรือ GPS Tracking System ส่วนมากจะนำมาใช้กับการติดตามรถบางครั้งจะเรียกกันว่า Vehicle Tracking หรือ Vehicle Car Tracking บางครั้งเรียก GPS ติดตามรถ หรือ GPS ค้นหารถ และ GPS ติดตามรถหาย เป็นต้นซึ่งปัจจุบัน สามารถติดตามรถได้เร็วในระดับวินาที GPS ระบบติดตามรถ หรือ GPS Tracking จึงนำมาใช้กันมากใน กลุ่มของรถขนส่งรถเช่า รถป้ายแดง ฯลฯ การติดตามค้นหาหรือตรวจสอบว่ารถนั้นอยู่ที่ไหนจึงเป็นการทำ ให้ผู้ที่ต้องบริหารการขนส่งสามารถติดตามตรวจสอบเที่ยววิ่งของรถได้ตลอดเวลา
GPS WEB Application ?
GPS Navigator คือจอภาพที่มีแผนที่แสดงพร้อมตำแหน่งรถโดยผู้ขับรถสามารถรู้ได้ว่าตนเองกำลังขับรถอยู่บนถนน อะไรและ GPS Navigator ยังสามารถนำทางให้คนขับรถขับตามได้ GPS Navigator จะต่างจาก GPS Tracking ตรงที่ GPS Tracking จะติดตั้งซ้อนในรถมองไม่เห็นและจะดูตำแหน่งรถได้จากทางคอมพิวเตอร์หรือทางมือถือเท่านั้นแต่ GPS Navigator จะเป็นจอติดที่กระจกรถผู้ขับรถเป็นผู้เห็นตำแหน่งรถของตนเองผู้อื่นไม่สามารถรู้ตำแหน่งรถคันที่มี GPS Navigator ได้ เรามักเรียกว่า GPS Navigator ว่า GPS นำทาง และเรียก GPS Tracking ว่า GPS ติดตามรถ
GPS Tracking Real-time ?
GPS Tracking Real-Time มักจะแสดงถึงความเร็วในการแสดง ผลตำแหน่งรถบนแผนที่อย่างเช่นทุก 1 นาที/ทุก 30 วินาที/ทุก 15 วินาที หรือทุก 5 วินาทีเป็นต้นขึ้นอยู่กับว่า GPS Web Application มีประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูล ได้เร็วมากน้อยแค่ไหน การเลือกซื้อ GPS Tracking ที่ต้องการแสดงผลที่รวดเร็วจึงต้องพิจารณา GPS Web Application ประกอบด้วยว่าผู้ให้บริการ GPS Web Application นั้นๆสามารถรองรับความเร็วในการแสดง ผลได้เร็วแค่ไหน ง่ายที่สุดคือขอ user name และ password เข้าไปดูการใช้งานจริงๆ ก่อนตัดสินใจ
GPS Navigator ?
GPS Navigator คือจอภาพที่มีแผนที่แสดงพร้อมตำแหน่งรถโดยผู้ขับรถสามารถรู้ได้ว่าตนเองกำลังขับรถอยู่บนถนน อะไรและ GPS Navigator ยังสามารถนำทางให้คนขับรถขับตามได้ GPS Navigator จะต่างจาก GPS Tracking ตรงที่ GPS Tracking จะติดตั้งซ้อนในรถมองไม่เห็นและจะดูตำแหน่งรถได้จากทางคอมพิวเตอร์หรือทางมือถือเท่านั้นแต่ GPS Navigator จะเป็นจอติดที่กระจกรถผู้ขับรถเป็นผู้เห็นตำแหน่งรถของตนเองผู้อื่นไม่สามารถรู้ตำแหน่งรถคันที่มี GPS Navigator ได้ เรามักเรียกว่า GPS Navigator ว่า GPS นำทาง และเรียก GPS Tracking ว่า GPS ติดตามรถ
GPS กับมาตรฐานที่ผู้ผลิตควรได้รับการรับรอง
PTCRB มาตรฐานการสื่อสาร GSM ,CE เป็นเครื่องหมายที่แสดงการรับรองว่าอุปกรณ์ GPS มีคุณสมบัติตามข้อกําหนด ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรป, FCC คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารองค์กรนี้เป็นตัวแทนรัฐบาลสหรัฐฯ แสดงการรับรองว่าอุปกรณ์ GPS จะไม่มีคลื่นไปรบกวนอุปกรณ์อื่นๆ, IP67 ข้อกำหนดที่แสดงว่าอุปกรณ์ GPS กันฝุ่นและกันน้ำเข่าสู่ตัวเครื่อง, ISO 9001 แสดงว่าผู้ผลิต GPS โรงงานได้รับมาตราฐานและผ่านการควบคุมคุณภาพ (ข้อมูลของ GPS ตามรถ)

© Copyright 2023 | THAI GPS TRACKER Corporation Co. ltd | All Rights Reserved | Powered by TG soft solution