ข่าวสาร

แจ้งลูกค้าที่ใช้บริการ SIM ในเครือข่าย CAT

แจ้งลูกค้าที่ใช้บริการ SIM ในเครือข่าย CAT

รายละเอียด
แจ้งลูกค้าไทยจีพีเอสฯ ทุกท่านนะคะ ตอนนี้ระบบเครือข่าย My CAT พบปัญหาการใช้งาน ไม่สามารถใช้งาน Internet ได้ จึงทำให้สัญญาณจีพีเอสมีปัญหา ทาง CAT กำลังทำการเร่งตรวจสอบและแก้ไขให้อยู่นะคะ หากแก้ไขเรียบร้อยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ

© Copyright 2023 | THAI GPS TRACKER Corporation Co. ltd | All Rights Reserved | Powered by TG soft solution